Aan de slag met de M5StickC

Rondom de ESP32 microcontroller van Espressif zijn verschillende development boards ontstaan, programmeerbaar in Processing met een Arduino firmware, of in Python met een microPython firmware. 'M5Stack' is een prototype-development suite van handzame internet-of-things apparaatjes-en-accessoires in een 5x5 centimeter vormfactor die door het gelijknamige bedrijf op de markt worden gebracht, vooral via AliExpress. De M5StickC is hiervan een kleine variant van 5x2,5 centimeter, voorzien van accu, OLED display, diverse sensoren en andere in- en uitgangen, en een USB-C interface.

Het aantal sensoren, verbindingen en mogelijkheden van de M5StickC zijn verbluffend en en er is niet veel nodig om het apparaatje als een end-user device toe te passen. Er worden een polsband en wat bevestigingsbeugeltjes meegeleverd zodat verschillende toepassingen zo te realiseren zijn. Het bedrijf M5Stick, die deze apparaatjes op de markt brengt, heeft zijn zaakjes aardig op orde. Naast een keur een accessoires is er ook een Git pagina, waar alle software voor iedereen te downloaden is.

Het hart van de M5StickC wordt gevormd door een ESP32 microcontroller van Espressiv. Bovenop de firmware van Espressiv draait een bootloader, in het geval van de M5StickC eentje voor het Arduino framework. Andere mogelijkheden zijn MicroPython en UIFlow.

Het Arduino framework wordt goed ondersteund, met een keurige en goedgedocumenteerde API waarmee alle sensoren en actuatoren kunnen worden aangestuurd. Je vind hier routines voor het display (inclusief ingebouwde fonts), het uitlezen van de accelerometer, enzovoorts.

Om aan de slag te gaan met het Arduino framework moeten de volgende stappen worden gevolgd: