Hoe lang kan ik met mijn huid vandaag in de zon?

Hoe lang je in de zon kunt doorbrengen hangt af van je huidtype en de zonkracht op dat moment. Met een zonnebrandcrème kunt je die tijd verlengen. Ik heb proefondervindelijk kunnen vaststellen dat de aangegeven tijden, in combinatie met de juiste zonnebrandcrème, heel aardig kloppen.

Om te beginnen moet je bepalen welk huidtype je hebt. Hier hoort een zonkrachtgetal bij, die de mate van bescherming tegen de zon aangeeft.

Huidtype Omschrijving Zonkrachtgetal
1 bleke huid 60
2 matig bleke huid 100
3 gewone huid 200
4 licht gekleurde huid 300
5 donker gekleurde huid 400

De tweede stap is, dat je bepaalt welke zonkracht er geldt op het moment dat je onder de zon wilt zijn.

Zonkracht Omschrijving zonkracht KNMI Roodkleuring type 1 Roodkleuring type 2 Roodkleuring type 3 Roodkleuring type 4 Roodkleuring type 5 Verbranding van de huid
0 Geen - - - - - Niet
1-2 Vrijwel geen 30-60 minuten 50-100 minuten 100-200 minuten 150-300 minuten 200-400 minuten Niet
3-4 Zwak 15-20 minuten 25-35 minuten 50-65 minuten 75-100 minuten 100-135 minuten Bijna niet
5-6 Matig 10-12 minuten 15-20 minuten 35-40 minuten 50-60 minuten 65-80 minuten Gemakkelijk
7-8 Sterk 8-9 minuten 13-14 minuten 25-29 minuten 38-43 minuten 50-57 minuten Snel
9-10 Zeer sterk 6-7 minuten 10-11 minuten 20-22 minuten 30-33 minuten 40-44 minuten Zeer snel

Een zonnebrandcrème verlengt de tijd waarin zonder nadelige gevolgen in de zon doorgebracht kan worden met een factor (vermenigvuldiging) zoals op de verpakking is aangegeven, mits aangebracht volgens de aanwijzigingen op de verpakking. Heb je een huidtype 1 en staat in de tabel hierboven aangegeven dat je huid na maximaal 12 minuten verbrandt? Met een factor 30 kun je deze tijd verlengen tot 12 x 30 = 360 minuten ofwel 6 uur. Dat is lang genoeg om een groot deel van de dag in de zon door te brengen.

Vooral op momenten van de dag dat de zonkracht het sterkst is (tussen 12 en 15 uur) en speciaal voor de huidtypes 1 en 2 is aanvullende bescherming belangrijk. Ook als je in de buurt van water doorbrengt is - door reflectie in het water - de zonkracht hoger dan je volgens de tabel hierboven zou denken. Houd dan lagere tijden aan en breng de zonnebrandcrème, zoals voorgeschreven, vaker aan.