Kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens op gebruik #CoronaMelder overtrokken

Na een zorgvuldig ontwikkel- en testtraject is de CoronaMelder als app beschikbaar in de Apple en Google App Stores. Nederland omarmt de CoronaMelder massaal, maar de Autoriteit Persoonsgegevens gooit roet in het eten door te adviseren de app niet te gebruiken (bron: Voortgang CoronaMelder). De redenen hiervoor liggen echter buiten de app zelf.

Het ontwikkeltraject krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) goede beoordelingen. Ook de app zelf ligt niet onder vuur. Het kritiek van de AP zit echter in het volgende:

  • Als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het Coronavirus dan krijg je van de app een melding op welke dag je in contact bent geweest met 'iemand' die COVID-19 heeft. Als je op die dag maar in contact bent geweest met 1 persoon dan kun je de ziekte op een natuurlijk persoon terug herleiden en dat staat dwars op de AVG-richtlijnen;
  • Er is op dit moment nog geen officiële Nederlandse partij die de verwerking van de anonieme tokens met een 'backend server' op zich neemt. Daarom is ook niet vast te stellen dat deze backend server voldoet aan de AVG-richtlijnen;
  • Er is geen wetgeving waar de CoronaMelder app en het gebruik hiervan binnen valt. Zonder wettelijk kader is het moeilijk om eventuele rechtspraak in de toekomst in kaders te behandelen;
  • Er zijn geen contractuele afspraken over de beschikbaarheid van het Google Apple Exposure Notification framework;
  • Er is ruimte voor een breed-maatschappelijke discussie over de ethische aspecten van een Exposure Notification framework dat door private marktpartijen (Google en Apple) wordt gevoerd, waarbij de Minister slechts afnemer en geen initiatiefnemer is.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zorgvuldig naar het gebruik en de implicaties van het gebruik van de CoronaMelder gekeken, maar frustreert met haar advies een eenduidig gebruik van de app. Nederland is duidelijk toe aan slimme maatregelen die helpen het dagelijks leven weer op te starten en waarbij de app een grote helpende rol kan spelen. De AP beaamt dit en ziet het belang voor de grote groep van mensen die gebruik kan maken van de app. Door een negatief advies te geven op gronden die niet of nauwelijks van invloed zijn op de privacy van de gebruikers schaadt het het mogelijk de adoptiegraad van de app.