MicroPython op de NodeMCU

Hoewel de programmeertaal Lua en bijbehorende modules voor sensoren, actuatoren en andere systeemfuncties een integraal onderdeel vormen van het NodeMCU concept, valt de meerwaarde van Python op dit platform niet te ontkennen. Sinds een tijdje is er een kleine implementatie beschikbaar voor de NodeMCU genaamd MicroPython. Tijd voor een testje.

Er zijn een aantal testsituaties die ik zeker mee wil nemen:

  • Ondersteuning van sensoren zoals DS18B20 en actuatoren zoals de WS2812 intelligente leds (iets wat in Lua altijd een module was)
  • Ondersteuning van systeemfuncties zoals http (get), network time
  • Manier van flashen
  • Ondersteuning van zowel NodeMCU boards als de ESP01 modules
  • Mate van ondersteuning van de Python programmeertaal

MicroPython is gedocumenteerd op micropython.org, een initiatief om Python op embedded systemen te ondersteunen. MicroPython is er voor de ESP8266 maar ook voor de ESP32 modules. Vooral dat laatste is heel interessant, gezien de beschikbaarheid van de ESP32-met-oled-en-lora-chipsets (zoals de Wemos TTGO LORA32). Gecombineerd met MicroPython en The Things Network zou dat absoluut hoog scoren. Het MicroPython forum is daar echter nog niet echt over uit.