Coronavirus besmettingsgevallen: Nederland is aan de beurt

Sinds 30 december 2019 wordt vanuit Wuhan, China gerapporteerd over een griep-achtig virus dat ook van mens tot mens kan worden overgedragen en dat dodelijke slachtoffers heeft geëist. Dit virus heeft de naam 'new Coronavirus' gekregen. Het is een nieuw virus waarvoor nog geen vaccin bestaat. Over het algemeen komt een vaccin pas enkele jaren na het 'ontdekken' van een nieuw virus op de markt (bron WHO).

De stand van zaken op 29 februari 2020 is, dat het aantal besmettingen in China nu stabiliseert of zelfs afneemt. In Europa neemt het aantal besmettingsgevallen nu explosief toe. Ook in Korea lijkt het virus nu uit te breken.

Er wordt gespeculeerd over de herkomst van het virus. Analyse van het virus laat een overeenkomst van 96% zien met het SARS-gerelateerde Coronavirus dat bij vleermuizen voorkomt. Mogelijk is het virus van de vleermuis op een ander dier overgegaan, waar het is gemuteerd in een variant dat ook mensen kan besmetten. Het wordt aannemelijk geacht dat de Wuhan Food Market, waar vleermuizen en ander wild wordt verkocht, tenminste één van de infectiebronnen van het virus is geweest. Consumptie en besmetting door aanraking lijken de twee hoofdoorzaken.

Op deze pagina zijn links naar informatiebronnen over het Coronavirus opgenomen en wordt de omvang van de wereldwijde besmettingsgevallen met dit virus actueel gehouden.

Coronavirus in beeld

Gerapporteerde besmettingen in de tijd

De bron van deze grafieken zijn de statusrapporten van de WHO.

Wereldwijd

China

Europa

Overzichtskaart besmettingsgevallen Coronavirus

[rvm_map mapid="2937"]

Legenda: Rood 5000+ | Oranje 500+ | Geel: < 500

Preventie, behandeling en medicatie

Het Coronavirus heeft geen vaccin en er is geen geneesmiddel tegen het virus. Het lijkt er veel op dat dragers van het virus pas besmettelijk zijn na de incubatietijd van 1-14 dagen. De symptomen van de ziekte zijn: kortademigheid, koorts en droge hoest. De ziekte duurt enkele dagen tot een week en gedurende die tijd is de patiënt besmettelijk en kan het virus van mens op mens worden overgedragen. Contact opnemen (telefonisch) met de huisarts bij het vermoeden van het virus is verplicht. Afdoende hygiënische maatregelen (inclusief het dragen van mondkapjes en handschoenen door de verzorger) is daarom noodzakelijk. De behandeling van de symptomen kan bestaan uit het verlagen van de koorts, het bestrijden van droge hoest en het bestrijden van kortademigheid.

Informatiebronnen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

World Health Organization (WHO)

Reuters

NOS

Nu.nl

Wikipedia