Aan de slag met de M5StickC

Rondom de ESP32 microcontroller van Espressif zijn verschillende development boards ontstaan, programmeerbaar in Processing met een Arduino firmware, of in Python met een microPython firmware. 'M5Stack' is een prototype-development suite van handzame internet-of-things apparaatjes-en-accessoires in een 5x5 centimeter vormfactor die door het gelijknamige bedrijf op de markt worden gebracht, vooral via AliExpress. De M5StickC is hiervan een kleine variant van 5x2,5 centimeter, voorzien van accu, OLED display, diverse sensoren en andere in- en uitgangen, en een USB-C interface.

Het aantal sensoren, verbindingen en mogelijkheden van de M5StickC zijn verbluffend en en er is niet veel nodig om het apparaatje als een end-user device toe te passen. Er worden een polsband en wat bevestigingsbeugeltjes meegeleverd zodat verschillende toepassingen zo te realiseren zijn. Het bedrijf M5Stick, die deze apparaatjes op de markt brengt, heeft zijn zaakjes aardig op orde. Naast een keur een accessoires is er ook een Git pagina, waar alle software voor iedereen te downloaden is.

Het hart van de M5StickC wordt gevormd door een ESP32 microcontroller van Espressiv. Bovenop de firmware van Espressiv draait een bootloader, in het geval van de M5StickC eentje voor het Arduino framework. Andere mogelijkheden zijn MicroPython en UIFlow.

Het Arduino framework wordt goed ondersteund, met een keurige en goedgedocumenteerde API waarmee alle sensoren en actuatoren kunnen worden aangestuurd. Je vind hier routines voor het display (inclusief ingebouwde fonts), het uitlezen van de accelerometer, enzovoorts.

Om aan de slag te gaan met het Arduino framework moeten de volgende stappen worden gevolgd:

De groei aan elektrische auto’s op de Nederlandse wegen

Aantal elektrische auto's op de weg sinds vorig jaar verdubbeld", kopt nu.nl in. Die berichtgeving is al spectaculair, ware het niet dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die maandelijks bij het RDW de cijfers opvraagt over het aantal verkochte elektrische voertuigen, heeft vastgesteld dat er in de eerste drie maanden van 2019 al de helft van het aantal elektrische auto's van 2018 is verkocht.

Eind 2017 reden er volgens de RVO 21.115 volledig elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen en eind 2018 waren dat er 44.984. Eind april 2019 reden er in totaal al 55.616. Een toename van 10.632 in slechts drie maanden. Vooruitkijkend naar het rest van dit jaar zouden er wel eens 4 x 10.632 = 42.528 elektrische voertuigen bij het totale aantal van "begin 2019" bij kunnen komen.

Dat zou dan betekenen dat het totaal aantal elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen aan het eind van 2019 op 87.512 komt te staan en dat is opnieuw een verdubbeling sinds vorig jaar. En als je de cijfers van de afgelopen jaren bekijkt dan valt het op dat eigenlijk ieder jaar het aantal jaarlijks verkochte elektrische voertuigen verdubbelt. In dit tempo worden er vanaf 2023 alleen nog elektrische auto's verkocht.

Update januari 2020: de werkelijke cijfers komen aanzienlijk hoger uit dan ik in mei had ingeschat (bron RVO.nl). Het 'verhaal' erbij is dat de leaserijders mogelijk nog net even voor een verlaagde bijtelling zijn gegaan (die gaat in 2020 naar 8%). Zelf denk ik dat dat niet zo is: een zakelijke rijder die in 2020 de keus heeft tussen een jaarlijkse bijtelling van 22% (benzine en dieselauto) of 8% (elektrische auto) van de cataloguswaarde bij het belastbaar inkomen zal waarschijnlijk elektrisch kiezen. Ik voorspel daarom dat het aantal elektrische auto's eind 2020 op 250.000 komt te staan. Ik zie geen uitbreiding meer van het aantal hybride auto's.

20152016201720182019 (tm
april)
2019 (mijn schatting in mei)2019 (werkelijk)
Elektrisch9.36813.10521.11544.98455.61687.512107.536
Hybride78.16398.90398.21797.70296.89494.47095.885