Leidraad Test en Acceptatie

Rudi Niemeijer, Ton Kunen (2013) Leidraad Test en Acceptatie. ISBN 978-90-82-03390-8. 128 pagina's paperback. 5 foto's en 24 illustraties in kleur. Publicatie 15 oktober 2013. Verkoopadviesprijs € 29,95.

Omslag Leidraad grafischHet Universitair Medisch Centrum Groningen past een effectieve testaanpak toe die goed past bij de eisen die aan zorgprocessen en de hierbij gebruikte software worden gesteld. Deze leidraad bevat naast de testaanpak ook de visie en strategie voor het testen van het nieuwe EPD/ZIS van het UMCG. Door de heldere wijze waarop het testen wordt uitgelegd is deze leidraad geschikt voor een breed publiek: van eindgebruiker tot leverancier van software en van technisch beheerder tot manager bedrijfsvoering.

Naast een inleiding in testen, een beschrijving van de aanpak van acceptatietesten en de verschillende procedures die bij acceptatietesten kunnen worden gebruikt, vindt u in deze leidraad ook diverse documentsjablonen en voorbeeldteksten voor contracten met leveranciers.

Het omvangrijke vernieuwingsprogramma Nieuw EPD van het UMCG is als uitgangspunt gebruikt bij het opstellen van deze leidraad en door de opzet is deze leidraad ook voor andere ziekenhuizen en vernieuwingsprojecten geschikt.

Inhoud: Voorwoord; Leeswijzer. Fundament: Testen in vogelvlucht; Fasering van testactiviteiten. Methoden: Acceptatietesten; Testen van inrichting en softwareaanpassingen; Testen van koppelingen; Testen van datamigratie. Procedures: Opstellen van acceptatiecriteria; Afleiden en specificeren van testgevallen; Risico gebaseerd testen; Uitvoeren van reviews en inspecties; Omgaan met bevindingen; Inrichten van een acceptatieteststraat; Gebruik van testautomatisering; Acceptatieprocedure. Bijlagen: Kwaliteitseigenschappen; Sjablonen voor testdocumentatie; Voorbeeldafspraken met leverancier; Terminologie; Checklijsten; Bronvermelding.


Voor meer informatie over het testen binnen het programma Nieuw EPD of bestellen van exemplaren van dit boek kunt u contact opnemen Christina Kral, projectleider van het project Test en Acceptatie van het programma Nieuw EPD van het UMCG: info@leidraadtestenacceptatie.nl.


Recensies: