Met NUR codes houd je je ebook verzameling toegankelijk

Wie al een tijdje ‘over’ is van lezen op papier naar lezen op een ebook-reader komt tot de onaangename conclusie dat het hebben en weer terugzoeken van ebooks anders werkt dan dat bij papieren boeken het geval is: je vindt je boeken moeilijk terug en het is lastig om uit al die titels dat ene boek te halen dat je een poosje terug hebt gekocht met het idee om het in de vakantie te lezen.

Vroeger toen ik boeken leende bij de bibliotheek en niet ieder boek waar ik in geïnteresseerd was zelf kocht, kon ik boeken haast blindelings vinden. De boeken stonden thematisch ingedeeld en als je geïnteresseerd was in science fiction had je daar een hele stelling van. Wil je iets weten over het knutselen met hout? Die hoek. Groepspsychologie? Daaro. Geschiedenis van Zwitserland? Jeugdboeken? Verdieping naar beneden. Men had een slim systeem, dat NUR heet: Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. Het is een hiërarchisch systeem, waarbij de indeling zover ‘naar beneden’ wordt gevolgd totdat een boek in meer dan één rubriek valt. Een boek is op die manier eerst NUR 300, voor ‘Literaire fictie algemeen’. Is het een spannend boek? Dat maakt het een 330, voor ‘Spannende boeken algemeen’. Een science fiction? 333, voor ‘Science Fiction’. Een combinatie van thriller, science fiction en detective? Dan blijft het 330.

In Calibre gaat het gebruik van NUR het handigst door ieder (en dan bedoel ik ieder) boek te voorzien van een enkel label, de NUR label. Dat is even wat werk, soms wel een paar minuten per boek maar meestal een paar seconden, maar de tijd betaalt zich driedubbel terug. In Nederland uitgegeven boeken hebben vaak een NUR code, die door de uitgever of door de auteur is toegekend. Hieronder de invulling van het boek ‘Het bromvlieg effect’, dat door de uitgever met NUR 770 is gekenmerkt (‘Psychologie algemeen’), ingevuld in het veld Labels:

Boek in Calibre met ingevulde NUR (770)

In eerste instantie moeten alle NUR codes met omschrijving worden ingevuld, totdat een NUR al een keer voorkomt bij een ander boek, dan onthoudt Calibre de hele tekst.

Nadat alle boeken van een NUR zijn voorzien kan er in Calibre op gefilterd worden. En daar komt de kracht van Calibre om de hoek, die van de NUR codes in eerste instantie een keurige afkortingslijst heeft gemaakt:

NUR codes met alleen de begincijfers getoond

Door een reeks te openen, worden alle NUR codes binnen die reeks getoond:

NUR codes binnen de reeks ‘3’

Er kan nu op een enkele rubriek, of combinatie van rubrieken worden gefilterd tot bijvoorbeeld alleen science fiction boeken worden getoond.

Boeken in mijn Calibre, gefilterd op ‘333 Science Fiction’

Hieronder is de gehele NUR lijst afgebeeld. Handig om de eigen boeken mee te rubriceren.

000Non books algemeen
011Agenda’s
012Albums en dagboeken
014Kalenders en verjaardagskalenders
015Posters
016Non books met een laag BTW-tarief
017Non books met een hoog BTW-tarief
019T-shirts
021Kussenslopen
022Knuffels
023Spelletjes voor kinderen en jongeren
024Spelletjes voor volwassenen
030Kaarten algemeen
031Autokaarten
032Fietskaarten
033Stadsplattegronden
034Topografische kaarten
035Wandelkaarten
036Waterkaarten
040CD-ROM algemeen
041Games (cd-rom)
042Hobby (cd-rom)
042Hobby (cd-rom)
042Hobby (cd-rom)
044Kinderen en jongeren (cd-rom)
045Kunst & Cultuur (cd-rom)
046Naslagwerken (cd-rom)
048Taal & Cursussen (cd-rom)
050DVD algemeen
051Games (dvd)
052Documentaires (dvd)
053Kinderen en jongeren (dvd)
054Speelfilm (dvd)
055Muziek (dvd)
056Naslagwerken (dvd)
060Video algemeen
061Documentaires (video)
062Kinder- en jeugdvideo
063Speelfilm (video)
064Muziek (video)
071Diskette software algemeen
072CD-tape algemeen
073Klassiek muziek (cd-tape)
073Klassiek muziek (cd-tape)
074Moderne muziek (cd-tape)
075Muziek voor kinderen en jongeren (cd-tape)
076Gesproken tekst voor kinderen en jongeren (cd-tape)
077Gesproken tekst voor volwassenen (cd-tape)
080Overige media algemeen
081CD, cassette, CD-ROM, DVD, tape, diskette (blanco)
082Film- en diarolletjes (blanco)
083Video (blanco)
084Kranten
085Tijdschriften hoog BTW-tarief (niet-literair)
086Tijdschriften laag BTW-tarief (niet-literair)
100Educatieve uitgaven algemeen
110Talen algemeen
111Taal VMBO
112Taal HAVO/VWO
113Taal Hoger Onderwijs
114Taal BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
115Taal Branchegerichte opleidingen
116Taal ASO (algemeen secundair onderwijs)
117Taal BSO (beroeps secundair onderwijs)
118Taal TSO (technisch secundair onderwijs)
119Taal KSO (kunst secundair onderwijs)
120Exacte vakken en informatica algemeen
121Exacte vakken en informatica VMBO
122Exacte vakken en informatica HAVO/VWO
123Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS
124Exacte vakken en informatica BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
125Exacte vakken en informatica Branchegerichte opleidingen
126Exacte vakken en informatica ASO (algemeen secundair onderwijs)
127Exacte vakken en informatica BSO (beroeps secundair onderwijs)
128Exacte vakken en informatica TSO (technisch secundair onderwijs)
129Exacte vakken en informatica KSO (kunst secundair onderwijs)
130Mens en maatschappij algemeen
131Mens en maatschappij VMBO
132Mens en maatschappij HAVO/VWO
133Mens en maatschappij HOGER ONDERWIJS
134Mens en maatschappij BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
135Mens en maatschappij Branchegerichte opleidingen
136Mens en maatschappij ASO (algemeen secundair onderwijs)
137Mens en maatschappij BSO (beroeps secundair onderwijs)
137Mens en maatschappij BSO (beroeps secundair onderwijs)
138Mens en maatschappij TSO (technisch secundair onderwijs)
139Mens en maatschappij KSO (kunst secundair onderwijs)
140(Instrumentele) vaardigheden algemeen
141(Instrumentele) vaardigheden VMBO
142(Instrumentele) vaardigheden HAVO/VWO
143(Instrumentele) vaardigheden HOGER ONDERWIJS
144(Instrumentele) vaardigheden BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
145(Instrumentele) vaardigheden Branchegerichte opleidingen
146(Instrumentele) vaardigheden ASO (algemeen secundair onderwijs)
147(Instrumentele) vaardigheden BSO (beroeps secundair onderwijs)
148(Instrumentele) vaardigheden TSO (technisch secundair onderwijs)
149(Instrumentele) vaardigheden KSO (kunst secundair onderwijs)
150Kunstzinnige vorming algemeen
151Kunstzinnige vorming VMBO
152Kunstzinnige vorming HAVO/VWO
153Kunstzinnige vorming HOGER ONDERWIJS
154Kunstzinnige vorming BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
155Kunstzinnige vorming Branchegerichte opleidingen
156Kunstzinnige vorming ASO (algemeen secundair onderwijs)
157Kunstzinnige vorming BSO (beroeps secundair onderwijs)
158Kunstzinnige vorming TSO (technisch secundair onderwijs)
159Kunstzinnige vorming KSO (kunst secundair onderwijs)
160Economie, recht en bedrijfskunde algemeen
161Economie, recht en bedrijfskunde VMBO
162Economie, recht en bedrijfskunde HAVO/VWO
163Economie, recht en bedrijfskunde HOGER ONDERWIJS
164Economie, recht en bedrijfskunde BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
165Economie, recht en bedrijfskunde Branchegerichte opleidingen
166Economie, recht en bedrijfskunde ASO (algemeen secundair onderwijs)
167Economie, recht en bedrijfskunde BSO (beroeps secundair onderwijs)
168Economie, recht en bedrijfskunde TSO (technisch secundair onderwijs)
169Economie, recht en bedrijfskunde KSO (kunst secundair onderwijs)
170Technische en nautische vakken algemeen
171Technische en nautische vakken VMBO
172Technische en nautische vakken HAVO/VWO
173Technische en nautische vakken HOGER ONDERWIJS
174Technische en nautische vakken BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
175Technische en nautische vakken Branchegerichte opleidingen
176Technische en nautische vakken ASO (algemeen secundair onderwijs)
177Technische en nautische vakken BSO (beroeps secundair onderwijs)
178Technische en nautische vakken TSO (technisch secundair onderwijs)
179Technische en nautische vakken KSO (kunst secundair onderwijs)
180Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken algemeen
181Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzoringsvakken VMBO
182Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken HAVO/VWO
183Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken HOGER ONDERWIJS
184Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
185Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken Branchegerichte opleidingen
186Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken ASO (algemeen secundair onderwijs)
187Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken BSO (beroeps secundair onderwijs)
188Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken TSO (technisch secundair onderwijs)
188Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken TSO (technisch secundair onderwijs)
189Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken KSO (kunst secundair onderwijs)
189Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken KSO (kunst secundair onderwijs)
191Basisschool: Talen
192Basisschool: exacte vakken en informatica
193Basisschool: mens en maatschappij
194Basisschool: vaardigheden
195Basisschool: kunstzinnige vorming
200Non-fictie kinderboeken algemeen
210Non-fictie kinderboeken (< 12 jaar)
211Computerboeken (< 12 jaar)
212Geschiedenis (< 12 jaar)
213Gezondheid (< 12 jaar)
214Hobbyboeken (< 12 jaar)
216Kookboeken (< 12 jaar)
217Kunst en cultuur (< 12 jaar)
218Mens en maatschappij (< 12 jaar)
219Moppen en raadsels (< 12 jaar)
221Muziek (< 12 jaar)
222Naslagwerken, woordenboek, atlas (< 12 jaar)
223Natuur, plant, dier (< 12 jaar)
224Religie en kinderbijbels (< 12 jaar)
225Ruimte en sterrrenkunde (< 12 jaar)
226Seksualiteit/voorlichting (< 12 jaar)
227Sinterklaas- en kerstboeken (< 12 jaar)
228Speel- en leerboeken (< 12 jaar)
229Sport, spel (< 12 jaar)
231Techniek (< 12 jaar)
232Wereldoriëntatie, landen, volkeren (< 12 jaar)
240Non-fictie kinderboeken (> 12 jaar)
241Computerboeken (> 12 jaar)
242Geschiedenis (> 12 jaar)
243Gezondheid (> 12 jaar)
244Hobbyboeken (> 12 jaar)
246Kookboeken (> 12 jaar)
247Kunst en cultuur (> 12 jaar)
248Mens en maatschappij (> 12 jaar)
249Muziek (> 12 jaar)
251Moppen en raadsels (> 12 jaar)
252Naslagwerken, woordenboek, atlas (> 12 jaar)
253Natuur, plant, dier (> 12 jaar)
254Ruimte en sterrrenkunde (> 12 jaar)
255Seksualiteit/voorlichting (> 12 jaar)
256Sport, spel (> 12 jaar)
257Techniek (> 12 jaar)
258Wereldoriëntatie, landen, volkeren (> 12 jaar)
259Wetenschap (> 12 jaar)
270Kinderboeken diversen
270Kinderboeken diversen
271Peuterboeken
272Kleuterboeken
273Prentenboeken (< 6 jaar)
274Prentenboeken (> 6 jaar)
275Rijmpjes, versjes, liedjes
276Uitklapboeken
277Verhalen en sprookjes
280Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen
281Fictie 4 – 6 jaar
282Fictie 7 – 9 jaar
283Fictie 10 – 12 jaar
284Fictie 13 – 15 jaar
285Fictie 15+
286Moeilijk lezen
287Leren lezen
290Poëzie kinderen en jongeren algemeen
300Literaire fictie algemeen
300Literaire fictie algemeen
301Literaire roman, novelle
302Vertaalde literaire roman, novelle
303Verhalenbundels
304Vertaalde verhalenbundels
305Literaire thriller
306Poëzie
307Toneel-, theater- en filmteksten, ook scenario’s
310Pockets algemeen
311Pockets literaire fictie
312Pockets populaire fictie
313Pockets spanning
315Vertaalde pockets
320Literaire non-fictie algemeen
321Biografieën literaire auteurs
322Briefwisselingen literaire auteurs
323Literaire essays
324Literaire tijdschriften
330Spannende boeken algemeen
331Detective
332Thriller
333Science fiction
334Fantasy
335Griezel- en spookverhalen, horror
336Avonturenroman
337Oorlogs- en verzetsroman
338Spionageroman
340Populaire fictie algemeen
342Historische roman (populair)
343Romantiek
344Streek- en familieromans
345Volkssprookjes, sagen en legenden
350Fictie overig algemeen
360Strips algemeen
361Strips voor algemeen publiek (8-80 jaar)
362Strips voor kinderen (geen informatieve strips)
363Realistische strips voor volwassenen
364Geschiedkundige strips
365Informatieve stripverhalen (< 12 jaar)
366Informatieve stripverhalen (> 12 jaar)
370Cadeauboeken algemeen
371Cartoons
372Humor
373Gedichten (populair)
400Non-fictie vrije tijd/algemeen
401Gebundelde columns en interviews
402Waargebeurde verhalen
410Natuur populair algemeen
420Flora algemeen
421Bloemschikken en groendecoraties
422Kamerplanten
423Moestuin
424Tuinieren
425Tuinontwerpen
426Tuinplanten
427Vijvers
428Wilde planten
429Bomen en heesters
430Fauna algemeen
431Huisdieren
432Insecten
433Reptielen en amfibieën
434Vissen
435Vogels
436Zoogdieren
440Eten en drinken algemeen
441Basis kookboeken
442Keuken per land en streek
443Dieetboeken
444Vegetarische kookboeken
445Magnetron-kookboeken
446Koken en apparatuur
447Wijn en dranken
448Bier
449Inmaken, conserveren
450Lifestyle algemeen
451Etiquette
452Mode
453Schoonheidsverzorging
454Woninginrichting
455Erotiek
460Hobby’s algemeen
460Hobby’s algemeen
461Fietsen
462Auto’s
463Motoren, bromfietsen
464Treinen
465Luchtvaart
466Maritiem
467Doe-het-zelf
468Elektrotechniek (populair)
469Metaalbewerking (als hobby)
471Houtbewerking en restauratie (als hobby)
472Muziekbeoefening (als hobby)
473Foto, film, video en geluid (als hobby)
474Handwerken, naaien en naaldkunst als hobby
475Kaartenmaken
476Tekenen, schilderen, kalligrafie
477Verzamelen
480Sport en spel algemeen
481Denksporten (schaken/dammen)
482Balspelen
483Bergsporten
484Watersporten
485Fitness en conditie
486Vechtsporten
487Sport met dieren
488Sportorganisatie, -begeleiding en -verzorging (professioneel) – incl. sportmassage
491Sportbiografieën
492Kaartspelen
493Puzzelboeken
494Spelen, spelletjes
500Reizen algemeen
501Fietsgidsen
502Wandelgidsen
503Campinggidsen
504Hotel- en restaurantgidsen
505Accommodatiegidsen
506Winkelgidsen
507Taalgidsen
508Reisverhalen
510Reisgidsen algemeen
511Reisgidsen Benelux
512Reisgidsen Europa
513Reisgidsen Noord-Amerika
514Reisgidsen Midden-Amerika
515Reisgidsen Zuid-Amerika
516Reisgidsen Afrika
517Reisgidsen Azië
518Reisgidsen Australië en Nieuw / gewijzigde benaming-Zeeland
519Geografische atlassen
520Regionalia algemeen
521Regionale cultuur
524Fries
525Streektaal
530Naslagwerken algemeen
531Algemene encyclopedieën
532Adresboeken
533Almanakken
600Non-fictie informatief/professioneel algemeen
610Taal en cultuur algemeen
614Archiefwetenschap
615Boekwetenschappen algemeen
616Taalkunde
617Literatuurwetenschap
620Nederlandse taal en letterkunde algemeen
621Literatuurgeschiedenis van de lage landen
624Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid
625Citaatboeken
626Specialistische woordenboeken (ook etymologisch woordenboek)
627Woordenboeken
630Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen
631Duitse taal, letterkunde en cultuur
632Engelse taal, letterkunde en cultuur
633Franse taal, letterkunde en cultuur
634Spaanse taal, letterkunde en cultuur
635Literatuurgeschiedenis buitenland
640Kunst algemeen
641Biografieën van kunstenaars
642Monografie (kunst)
643Museumgids
644Tentoonstellingscatalogus
645Antiek
646Beeldende kunst
647Beeldende kunsttechnieken
648Bouwkunst, architectuur
649Iconologie
651Kunsttheorie
652Fotografie, film, video als kunstvormen
654Kunstgeschiedenis
655Toegepaste kunst
656Vormgeving en design
657Museumstudies
658Kunstbeleid- en management
660Muziek algemeen
661Biografieën van musici
661Biografieën van musici
662Muziekgeschiedenis
663Muziektheorie
664Muziekwetenschap
665Muziek klassiek
666Muziek populair
667Muziekinstrumenten en –techniek
668Bladmuziek
669Naslagwerken (muziek)
670Theater-, film- en televisiewetenschap algemeen
671Biografieën podiumkunsten
672Biografieën film en televisie
673Radio
674Film en televisie
675Toneel en theaterdans
676Theatergeschiedenis
677Theatertheorie en -techniek
680Geschiedenis algemeen
681Historische biografieën
682Archeologie
687Theoretische geschiedenis
688Vaderlandse geschiedenis
689Oorlog en vrede
691Europese overzeese expansie
693Regionale stadsgeschiedenis
694Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis
698Koningshuizen
700Theologie algemeen
701Bijbels
702Bijbelse handboeken
703Bijbelwetenschappen
705Godsdienstwijsbegeerte en ethiek
706Godsdienstwetenschappen
707Geloofsopbouw
708Godsdienstige mystiek
709Kerkboeken/gebedenboeken, psalmen- en gezangbundels
711Pastoraat
713Religieuze poëzie
716Jodendom
717Islam
718Oosterse religies waaronder boeddhisme en hindoeïsme
719Overige religies
720Esoterie algemeen
721Astrologie
722I Tjing
723Meditatie
724New Age
725Occultisme
726Oosterse oefeningen (yoga, tai-chi e.d.)
727Parapsychologie
728Spiritualiteit
730Filosofie algemeen
731Biografieën over filosofen
732Geschiedenis van de filosofie
733Theoretische filosofie
734Praktische filosofie
735Sociale filosofie
736Cultuurfilosofie
737Sociale kennistheorie & ethiek
738Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
739Oosterse filosofie
740Mens en maatschappij algemeen
741Algemene sociale wetenschappen
742Andragogie
745Emancipatie
746Geloofsopvoeding
747Minderheden, racisme, vluchtelingen
748Senioren
749Rouwverwerking
751Verslavingsvraagstukken
752Welzijnswerk
754Politicologie
755Sociaal ruimtelijke wetenschappen
756Sociologie algemeen
758Stadssociologie
759Cultuursociologie
759Sociologie van beleidsprocessen
761Culturele antropologie algemeen
762Organisatieantropologie
763Multiculturalisme
764Sociale en historische antropologie
765Creatief denken
770Psychologie algemeen
772Klinische psychologie
775Sociale psychologie
776Psychologische testen en onderzoek
777Psychotherapie en andere therapieën
780Economie en bedrijf algemeen
781Algemene economie
782Bedrijfseconomie
786Accountancy en administratie
791Economische biografieën
793Geld- / bank- / krediet- en verzekeringswezen
801Management algemeen
802Marketing
803Reclame
804Productie, inkoop, logistiek
807Personeel en organisatie
808Leidinggeven, coachen
809Solliciteren
810Communicatiekunde algemeen
811Media en computercommunicatie
812Interculturele communicatie
813Journalistiek
814PR & voorlichting
815Massacommunicatie
820Recht algemeen
822Privaatrecht
823Staats- en bestuursrecht
824Strafrecht en strafprocesrecht
825Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
826Fiscaal recht
827Ondernemingsrecht
828Internationaal (publiek)recht
840Onderwijs algemeen
841Onderwijskunde
843Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs in onderwijssetting
844Onderwijsvormen en schooltypen
845Beroepenvoorlichting
846Didactiek
847Pedagogiek
848Orthopedagogiek
849Wijsgerige en historische pedagogiek
850Zwangerschap en opvoeding algemeen (populair)
851Zwangerschap en geboorte
852Namenboeken
853Verzorging baby’s en peuters
854Opvoeding van kinderen en jongeren
860Gezondheid algemeen
861Alternatieve geneeswijze algemeen (populair)
862Geneesmiddelen algemeen
863Medische handboeken (populair)
865Seksualiteit
870Geneeskunde algemeen
871Medische handboeken (professioneel)
872Medische woordenboeken
873Alternatieve geneeswijzen (professioneel)
875Psychiatrie
876Specialistische geneeskunde: algemeen
877Specialistische geneeskunde: chirurgie
878Specialistische geneeskunde: interne geneeskunde
879Farmacie, farmacotherapie
882Gezondheidswetenschappen
883Medische en socio-medische wetenschappen
886Diergeneeskunde
887Tandheelkunde
888Orthodontie
889Kaakchirurgie en mondziekten
890Paramedisch algemeen
891Assisterende beroepen en laboratorium
892Bewegingstherapie, ergo- en arbeidstherapie
893Dieet- en voedingsleer
894Fysiotherapie
895Geestelijke gezondheidszorg
896Logopedie
897Verpleegkunde en ziekenverzorging
900Sociale geografie algemeen
901Geografie van stad en platteland
902Geografie van de ontwikkelingslanden
905Geografische informatiesystemen/cartografie
910Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen
912Meteorologie en fysische oceanografie
913Scheikunde algemeen
914Organische chemie
915Biochemie
916Statistiek en methodologie
917Sterrenkunde
918Wiskunde algemeen
919Toepassingsgerichte wiskunde
921Fundamentele wiskunde
922Biologie algemeen
923Cel- en moleculaire biologie
924Natuurkunde algemeen
925Theoretische natuurkunde
926Experimentele natuurkunde
927Biofysica
928Computationele natuurkunde
929Mechanica
930Aardwetenschappen algemeen
931Geochemie
932Geofysica
933Geologie
934Hydrologie
935Fysische geografie
940Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen
941Plant- en gewaswetenschap
942Dierwetenschap
949Evolutie
950Technische wetenschappen algemeen
955Bouwkunde
959Elektrotechniek
961Energietechniek
963Grafische techniek
968Luchtvaart- en ruimtetechniek
972Mijnbouw
976Verkeerskunde
977Vervoerstechniek
980Informatica algemeen
981Medische technische informatica
982Informatica & management
983Informatiekunde
984Kunstmatige intelligentie
985Besturingsprogramma’s
986Datacommunicatie en netwerken
987Hardware
988Internet
989Programmeertalen
991Softwarepakketten [boeken over…]
992Softwarepakketten [boeken over…]
993Systeemanalyse en -theorie
994Theoretische informatica
995Toegepaste webdesign
996Databases
997Backoffice-systemen
998Computercursussen
999Niet gevonden

Plaats een reactie